مقاله3
  • کانال رسمی سرزمین سیمرغ در تلگرام راه اندازی شد.

    گروه خبری سرزمین سیمرغ-  به زودی فعالیت های مجموعه از سر گرفته می شود ٬ از این رو جهت سهولت دسترسی ب ...

  • نگاهی به ویژگی های پشتیبانی و ریکاوری در Windows 10

    گروه خبری سرزمین سیمرغ- در حالی که Windows 10 ابزار جدیدی به منظور پشتیبانی و ریکاوری ارایه نداده ول ...

  • پیش نمایش جدید Windows 10 همراه با تکنولوژی Microsoft Edge و WiFi

    گروه خبری سرزمین سیمرغ – مایکروسافت قصد دارد مرورگر جدید خود را با نام Edge Browser همراه با چ ...

  • نمایش مطالب بیشتر